Metalama 1.0 / / Metalama Documentation / Aspect API / Metalama.​Framework.​Code.​Advised / IAdvised­Constructor / Parameters

Property Parameters

Parameters

Gets the list of constructor parameters.

Declaration
IAdvisedParameterList Parameters { get; }
Property Value
Type Description
IAdvisedParameterList