Metalama 1.0 / / Metalama Documentation / Aspect API / Metalama.​Framework.​Code.​Advised / IAdvised­Parameter­List / Of­Type

Method OfType

OfType(IType)

Declaration
IEnumerable<IAdvisedParameter> OfType(IType type)
Parameters
Type Name Description
IType type
Returns
Type Description
IEnumerable<IAdvisedParameter>

OfType(Type)

Declaration
IEnumerable<IAdvisedParameter> OfType(Type type)
Parameters
Type Name Description
Type type
Returns
Type Description
IEnumerable<IAdvisedParameter>