Metalama 1.0 / / Metalama Documentation / Aspect API Documentation / Metalama.​Framework.​Code.​Syntax­Builders / Statement­Builder / Unindent

Method Unindent

Unindent()

Decrements the indentation level.

Declaration
public void Unindent()